Zastosowanie i rola wzmacniacza konfekcjonowanego

Stosowany od czasu do czasu w toku laboratoryjnej obróbki negatywu zabieg wzmacniania chemicznego możemy przeprowadzić gotowym i jedynym dostępnym fabrycznym, konfekcjonowanym wzmacniaczem miedziowym.

Kiedy znajduje się on w opakowaniu firmowym, jest trwały, dlatego każdy powinien go mieć w swojej pracowni w zapasie. Zdarza się jednak, że wszystkie zabiegi wzmacniania negatywu niedoświetlonego na skutek zbyt krótkiego naświetlenia zdjęcia w czasie fotografowania często mogą nas zawieść. Dlatego nie można żadnymi środkami chemicznymi wzmocnić tego, czego światło nie zdołało zarejestrować na kliszy. Zabieg wzmacniania stosujemy jedynie wtedy, kiedy negatyw wywoływano krótko, kiedy wskazuje on szczegóły fotografowanej scenerii , jest jednak ogólnie słaby, przejrzysty, oraz trudny do kopiowania nawet na papierach o gradacji ultratwardej.

Wzmacniacz miedziowy, nie w tym przypadku

Wzmacniacz miedziowy zwany Fotonem WZ1 jest dość popularny, jednak niezbyt skuteczny wzmacniacz chemiczny, stosuje się go przede wszystkim do negatywów, które są niedowołane, o znikomych kontrastach. Nie nadaje się on wcale do materiałów małoobrazkowych, kiedy zależy nam na powiększaniu ziarna negatywu przy znacznym stopniu powiększenia obrazu w procesie tak zwanym pozytywowym. Podczas użycia go należy jednak stosować się ściśle do przepisu, jaki jest podany przez wytwórnię na opakowaniu. Wzmacniacz ten jest używany do barwienia obrazu w dość ciepłym odcieniu różowobrązowym. Roztwór nietrwały warto więc przygotować bezpośrednio przed jego użyciem. Są to praktyczne informacje, które zdobędziemy udając się na kurs fotograficzny, gdyż kurs foto przygotuje nas teoretycznie, oraz również praktycznie pod kontem wykonywania pracy, jaką jest fotografowanie. Jest to ciężki temat zwłaszcza dla amatorów, którzy nigdy wcześniej nie mieli specjalnie styczności z fotografowaniem. Chcąc więc otworzyć własną pracownię, polecam kurs fotografii. Po jego odbyciu z amatorów staniemy się profesjonalistami w dosłownym znaczeniu tego słowa.

Comments are closed.